Welcome

to

Comhar Chuigéal

 
Screen Shot 2022-11-28 at 10.37.02.png
Cumasú.jpeg

Tá clár nua do fhiontraithe mná sa nGaeltacht á chur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta, i gcomhpháirt leis an gclár EMPOWER, clár tacaíochta saor in aisce de chuid moil nuálaíochta Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh. Tá an clár nua dírithe ar chúnamh a thabhairt do mhná atá i mbun fiontraíochta agus beidh sé dírithe go sonrach ar fhiontraithe mná i gceantair Ghaeltachta na Gaillimhe agus Mhaigh Eo.

Déanann CUMASÚ – TÚS tástáil ar smaointe do ghnóthaí nua, go bhfeicfear an mbeadh glacadh leo sa margadh. Tá sé dírithe ar mhná a bhfuil smaoineamh gnó nua acu agus atá níos lú ná bliana in mbun gnó. Is saineolaithe i ngnóthaí luathstaid a chuireann an clár saor in aisce seo ar fáil, ar bhonn páirtaimseartha ar feadh 12 seachtainí. Cuireann sé seo ar chumas na mban atá ag glacadh páirt, aird a thabhairt ar aon riachtanas clainne agus a ngnó a fhorbairt agus a phleanáil ag an am céanna.

Ta líon teoranta spásanna ar an gcúrsa agus caithfear iarratas a dhéanamh roimh an 16 Nollaig ag 5.in.

Foirm iarratais: https://www.empowerher.ie/

Fógra
comhar-chuigéal-lógó-480x270-bán_edited.png

Tá deontas faighte ag Ionad  Oidhreachta Leitir Mealláin & Gharumna ó Forum Chonamara faoin gClár Leader chun tabhairt faoi thionscadal nua i gCeantar na nOileán.  Déanfadh an tionscadal seo mapáil agus taiféad ar reiligí an Cheantair

Tá macasamhail don tionscadal le feiceáil sa nasc thíos. 

Galway-County-Council_edited.png

Beidh lá eolais  in Ionad Oidhreachta Leitir Mealláin ar an 15ú Deireadh Fómhair ar a 10 r.n. chun an togra a phlé leis an bpobal, tá míle fáílte roimh aon duine a mbeadh suim acu a bheith páirteach sa togra.

Ranganna Cuilteáil

Beidh Ranganna Cuilteáil ag tosú ar ais i gComhar Chuigéal ar an 29/09/2022 ón 10.30 r.n. go dtí 12.30 ar feadh 8 seachtainí. Tá roinnt spásanna fágtha go fóill,  má tá suim agat sna ranganna cuir glaoch air Jacinta ag 087-8391386 nó ar Comhar Chuigéal ag 091 551553. Is í Ann Marie Horan an teagascóir. 

Seoladh & láinseáil Aip taifeadta Oidhreachta

20 Lúnasa, 2pm - 3:30pm

• Ionad Oidhreachta Leitir Mealláin agus Gharumna

& Comhar Chuigéal (Leitir Meallláin) Teoranta,

• H91 CH7X

• Co. na Gaillimhe

Tá sé mar aidhm ag COMRANN eolas a roinnt le pobal oidhreachta Cheantar na nOileán chun a n-oidhreacht thógtha agus nádúrtha áitiúil inláimhsithe agus doláimhsithe a thaifeadadh, a chaomhnú, a dhoiciméadú agus a chur chun cinn.

 

Bígí linn le haghaidh Aip taifeadta Oidhreachta a sheoladh, beidh eolas ar thaifead oidhreachta agus léiriú ar fheidhmeanna na hAipe.

Beidh an Aip seo atá forbartha ag an Roinn Oidhreachta & Turasóireachta de chuid Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh (ATU-Cathair na Gaillimhe); Daonnachtaí, Teangacha Feidhmeacha & Cumarsáid á sheoladh ag an ócáid seo.

Cineál Imeachta
• Ócáid nó ceardlann oiliúna
•Saor in aisce

Tuilleadh eolais ó 091551553 nó ag cuigeal@gmail.com

Yoga Sign-up Form

1 Participant/s
distant1_edited.jpg

FÚINN

Beagán Cúlra

Tá Leitir Mealláin suite ar imeall thiar thuaidh Chuan na Gaillimhe, Ceantar Gaeltachta i gcróilár Chonamara,   36 míle ó chathair na Gaillimhe.  Tá Leitir Mealláin  ar cheann de na trí Oileán ar a dtugtar Ceantar na nOileán 

Saibhir i nGaeilge agus sa chultúr, bhí ceangal láidir i gcónaí ag muintir Leitir Mealláin leis an bhfarraige, rud a fhágann gur gníomhaíocht eacnamaíoch thábhachtach don cheantar í feirmeoireacht agus tionscail na  feamainne.

Déan teagmháil linn.

Comhar Chugéal (Leitir Mealláin) Teoranta,
Leitir Mealláin,
Contae na Gaillimhe,
H91 CH7X,
Éire.

+353 91 551 553

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Go raibh maith agat!

Screenshot%202020-09-12%20at%2021.32_edited.jpg
1200px-Údarás-CMYK-Logo-White-&-Gold.j
Gaeltacht1 (2).png