top of page

Campa Uisce

Is iad na haidhmeanna atá againn leis an gCampa Uisce seo a reáchtáil ná:

Screenshot 2020-09-12 at 22.10.37.png
Screenshot 2022-06-12 at 6.40.31 p.m..png
  • Deis a thabhairt do Rannpháirtithe taithí a fháil ar raon éagsúil gníomhaíochtaí spóirt uisce.

  • Deis a thabhairt dóibh taithí a fháil ar ár bhflóra agus fána áitiúil, go háirithe iad siúd cois cladaigh.

  • Chun go mbeidh tuiscint agus meas acu ar ár gcomhshaol.

  • Chun cabhrú leo forbairt ar a gcumas dúchasach féin.

  • Ba mhaith linn go mbainfidh gach duine a fhreastalaíonn ar an gCampa an-taitneamh as.

  • Táimid ag súil go ndéanfadh siad cairde nua agus go mbeidh spraoi agus spóirt acu.

  • Tá cáilíochtaí gairmiúla cuí ag gach ball foirne d'fhoireann Campa Spóirt Uisce Leitir Mealláin.

  • Tógann muid treoirlínte sábháilteachta an-dáiríre agus cloímid go docht leo I gcónaí.

Cláraigh Anois
bottom of page