Campa Uisce

Screenshot 2020-09-12 at 22.10.37.png

Is iad na haidhmeanna atá againn leis an gCampa Uisce seo a reáchtáil ná:

 • Deis a thabhairt do rannpháirtithe taithí a fháil ar raon gníomhaíochtaí éagsúla uisce farraige.
  Chun deis a thabhairt dóibh taithí a fháil ar ár bhflóra agus fána áitiúil; go háirithe iad siúd na farraige.
  Chun cabhrú leo feasacht níos doimhne a fhorbairt ar an gcomhshaol agus meas air.
  Chun cabhrú leo léargas níos fearr a fháil ar a gcumas dúchasach féin.
  Ba mhaith linn go mbainfidh gach duine a fhreastalaíonn ar an gCampa an-taitneamh as. Táimid ag iarraidh orthu cairde nua a dhéanamh agus spraoi a bheith acu ansin ach freisin rud éigin fiúntach agus buan a thabhairt abhaile leo

 • Tá cáilíochtaí gairmiúla cuí ag gach ball foirne d’fhoireann Campa Spóirt Uisce Leitir Mealláin.

 • Glacaimid treoirlínte sábháilteachta an-dáiríre agus cloímid go docht leo.