top of page

Foirm Campa Uisce

Eolas Tuismitheoir/Caomhnóir

TUGAIM CEAD DO CHOMHAR CHUIGÉAL GRIANGHRAIF A THÓGÁIL A BHFUIL AN GASÚR SEO IONTU, A ÚSÁIDFEAR LE HAGHAIDH CARTLAINNE, FOILSEACHÁIN &  POIBLÍOCHTA.

TUGAIM CEAD DO CHOMHAR CHUIGÉAL AN GASÚR SEO A THABHAIRT CHUIG AN DOCHTÚIR NÓ CHUIG AN OSPIDÉAL I GCÁS TIMPISTE NÓ ÉIGEANDÁIL LEIGHIS.

CUIR TIC ANSEO LE DO THOIL MÁ TÁ CULAITH UISCE DÁ GCUID FÉIN AG DO PHÁISTE.

Eolas Leanaí

DEIMHNÍM GUR MÉ TUISMITHEOIR NÓ CAOMHNÓIR DLÍTHIÚIL AN GHASÚIR SEO, IS GO DTUGAIM CEAD DÓIBH FREASTAL AR AN GCAMPA UISCE SEO

Faisnéis Ábharach Leighis

Roghnaigh do champa

Tá an campa lán!

Íocaíocht

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

bottom of page